නිෂ්පාදන

  • ඇලුමිනා බෝලය

    ඇලුමිනා බෝලය

    යෙදුම සෙරමික්, තීන්ත, වර්ණය, සිමෙන්ති, ආලේපනය, පරාවර්තක ද්රව්ය, ඖෂධ, රසායනික, පතල් කර්මාන්තය වැනි නිෂ්පාදන බහුලව භාවිතා වේ. වාසි වන්නේ සුපිරි දෘඪතාව, අධික ඝනත්වය, අඩු ඇඳුම් නැතිවීම, සාමාන්ය හැඩය සහ හොඳ විඛාදන-ප්රතිරෝධය යනාදියයි. 1) ISO-STATIC එබීම සහ ජපන් රෝලිං තාක්‍ෂණය මගින් සාදන ලද, ඇඹරුම් කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, ඇඹරුම් කාලය අඩු කිරීමට සහ පවතින ස්පා වැඩි කිරීමෙන් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කිරීමට හැකි ඉහළ ඝනත්වය සහ දෘඪතාව...